Den 22 december fördes advokat Sven A Olsson upp på den så kallade OFAC-listan, som används av den amerikanska regeringen för att sätta politisk press på Ryssland i Ukrainakonflikten. Företag och individer som USA, på oklara grunder, anser har kopplingar till Rysslands president Vladimir Putin förs, utan att höras, upp på listan.

Sven A Olsson har haft uppdrag för ryska klienter, som redan tidigare har förts upp på listan. Hans uppdrag har varit att företräda bolagen med rådgivning och som styrelseledamot. Efter att bolagen förts upp på sanktionslistan har Olssons uppdrag i huvudsak bestått i att under ordnade former avveckla verksamheterna.

Sanktionslistningen har i flera hänseenden fått vittgående och allvarliga konsekvenser för advokat Sven A Olsson och dennes klienter, skriver Advokatsamfundet i ett brev till Regeringen.

Svenska banker har bland annat meddelat bolag där Olsson är styrelseledamot, att de inte kan ha kvar bolagen som kund så länge Olsson kvarstår i styrelsen. För att undvika att klientbolag skadas har Olsson tvingats lämna berörda styrelser.

Advokatsamfundet begär att regeringen verkar för att advokat Sven A Olsson omgående avregistreras från OFAC-listan, och skyndsamt vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra att svenska finansiella institutioner, utan svensk rättsgrund, vidtar åtgärder för att verkställa politiska beslut mot svenska medborgare fattade av utländsk mak.

 

Läs Advokatsamfundets brev till regeringen: