Den ryska regiondomstolen i delrepubliken Tatarstan beslöt den 10 februari att upplösa den ryska människorättsorganisationen Agora.  Beslutet fattades på begäran av ryska justitiedepartementet.

Agora avser att överklaga beslutet till Rysslands högsta domstol.

Agora är ett nätverk av advokater och aktivister. Nätverket är känt för att försvara aktivister för medborgerliga rättigheter i Ryssland. Advokater knutna till Agora har bland annat försvarat den feministiska punkgruppen Pussy Riot, den ledande ryska oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj och den ukrainske filmaren Oleg Sentsov.

Den internationella människorättsorganisationen Human Rights Watch fördömer beslutet att upplösa Agora.

Agora grundades av människorättsaktivister år 2005. Advokater inom Agora arbetar för närvarande med över 300 fall över hela Ryssland som rör mänskliga rättigheter.

Det ryska justitiedepartementet begärde i januari att Agora skulle upplösas. Justitiedepartementet hävdade att Agora bröt mot den ryska lagstiftningen om ideella organisationer genom att engagera sig i politiska aktiviteter och att bedriva verksamhet utanför sitt stadgeenliga ändamål.

År 2014 beslöt den ryska regeringen att klassificera Agora som ”utländsk agent” i enlighet med en lag från 2012. Enligt lagen kan organisationer som tar emot bidrag från utlandet, och som ägnar sig åt politiska aktiviteter, få en sådan klassificering.

I sin ansökan till domstolen om att upplösa Agora hänvisar det ryska justitiedepartementet till att Agora har publicerat regeringskritiska artiklar på sin webbplats utan att deklarara att artiklarna är producerad av en ”utländsk agent”-organisation.

Human Rights Watchs artikel om upplösningen av Agora