I dag den 29 januari promoverades Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg till hedersdoktor vid juridiska fakulteten vid Uppsala universitet under en ceremoni i närvaro av bland andra universitetets rektor Eva Åkesson, prorektor Anders Malmberg och ärkebiskop Antje Jackelén.

Vid den traditionella, mycket högtidliga promotionsakten i universitetsaulan, inramad av festlig musik av Kungl. Akademiska kapellet, fördes Anne Ramberg upp på parnassen och fick ta emot hedertecknen på den nya doktorsvärdigheten: hatt, ring och diplom ur promotors hand.

De nya doktorerna hyllades med kanonsalut och med klockringning i stora klockan i Uppsala domkyrkas torn.

Promoveringsfestligheterna fortsätter med middag i rikssalen på Uppsala slott.

Juridiska fakulteten skrev i motiveringen när Anne Ramberg utsågs till juris hedersdoktor att hon genom sitt ledarskap har satt advokatens roll i rättssamhället på kartan på ett helt nytt sätt, och att hon ”i alla sammanhang oförtrutet har framhållit rättsstatliga värden och tron på rättsskydd och grundläggande rättigheter för enskilda […] I alla sammanhang där Anne Ramberg verkar lyfter hon fram juridikens centrala roll i förverkligandet av rättsstaten och ett fungerande samhälle där de grundläggande värderingarna och demokratin ska stå i förgrunden.”

Uppsala universitets presentation av hedersdoktorerna