Försvararen yrkade ersättning för 82,5 timmars arbete med 105 270 kronor. Men hovrätten ansåg att det av arbetsredogörelsen endast gick att utläsa att försvararen hade lagt ned 42,5 timmars arbete i målet och bestämde ersättningen till 54 230 kronor.

En jämförelse mellan yrkandet i kostnadsräkningen och sammanräkningen av posterna i arbetsredogörelsen visar en skillnad på 30 timmar. Försvararen förklarade i Högsta domstolen att en post avseende förberedelser inför huvudförhandling hade fallit bort i arbetsredogörelsen. Enligt Högsta domstolen borde hovrätten ha verkat för ett klarläggande av skillnaden mellan kostnadsräkningen och arbetsredogörelsen.

Högsta domstolen ändrar hovrättens beslut och tillerkänner försvararen ersättning för ytterligare 30 timmars arbete, vilket motsvarar 63 800 kronor.

Högsta domstolens beslut meddelades i Stockholm den 28 januari 2016.

Mål nr Ö 2439-14