Advokatsamfundet delar de synpunkter riksåklagaren har framfört i sin skrivelse till regeringskansliet, justitiedepartementet, om att regeringen så snart som möjligt bör vidta åtgärder för att säkerställa misstänktas rätt till försvarare utanför kontorstid genom domstolsförordnande. Det framgår av ett remissyttrande från den 23 december 2015.

I yttrandet skriver samfundet vidare att den utökade rätten till försvarare sammantaget med utökade möjligheter att utanför kontorstid utse försvarare är absolut nödvändigt för att unga brottsmisstänktas rättssäkerhet och grundläggande rättsstatliga principer ska kunna upprätthållas. Och för att Sverige ska kunna leva upp till sina internationella åtaganden, bland annat enligt Europakonventionen och Barnkonventionen.

 

Läs hela remissyttrandet: