Välkommen till Utlandsdagarna 2016 på Mallorca!

Sveriges advokatsamfunds utlandsavdelning bjuder in till Utlandsdagarna 2016 på Mallorca den 16–18 mars.

Anmälningstiden för Utlandsdagarna 2016 samt möjligheten att boka hotellrum på Castillo Hotel Son Vida via webbadressen

https://www.starwoodmeeting.com/Book/SwedishBarAssociation

har förlängts till och med fredagen den 15 januari 2016.

Vänligen observera att antal platser är begränsat. Anmälningsblanketten finns på sidan 2 i inbjudan.

Vi välkomnar särskilt utlandsavdelningens nyantagna ledamöter: Avdelningen sponsrar sina nyantagna (2014 och 2015) ledamöters deltagande med 50 procent av konferensavgiften.

Detaljer kring programmet och anmälan framgår av inbjudan och anmälningsblankett. Observera att det ändrade datumet för anmälan och hotellbokning – den 15 januari – gäller!

Inbjudan och anmälningsblankett