Europeiska rättsakademins, ERA, familjerättssektion inbjuder till totalt fyra olika arrangemang under 2022. 

Mer information hittar du via länkarna.

Family Law and Human Rights
Online, 25 – 26 januari 2022

Annual Conference on European Succession Law 2022
Trier/Online, 5 – 6 maj 2022.

Summer Course on European Family Law
Trier, 27 juni – 1 juli 2022.

Annual Conference on European Family Law 2022
Trier, 22 – 23 september 2022.