EU planerar att under de kommande sex åren satsa totalt 1,5 miljarder euro på ett program för mänskliga rättigheter och demokrati. Programmet rivstartar idag den 10 december, Internationella dagen för mänskliga rättigheter, med en kampanj för att öka kunskapen om mänskliga fri- och rättigheter.

Global Europe Human Rights and Democracy programme innehåller en rad olika insatser för att skydda och främja mänsklig rättigheter, demokrati, rule of law samt det civila samhället och människorättsförkämpar över hela jorden under åren 2021–2027.

Läs mer om programmet på EU-kommissionens webbplats.