Tidningen Näringslivet behandlar i en artikel behovet av reformer av skatteprocessen. I artikeln uttalar sig Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander och även juristen Hannes Grufman, handläggaransvarig vid Advokatsamfundet, om de problem som många upplever i kontakten med myndigheter och domstolar.

Artikeln finns publicerad på webben.

Till artikeln.