Advokater inom Göta hovrätts upptagningsområde och åklagare inbjuds till ett möte med företrädare för Göta hovrätt. På dagordningen står bland annat säkerhet och bemötandefrågor. 

Anmälan görs till annika.jonasson@dom.se senast den 21 januari 2022.

Läs mer.