Regeringen utnämnde i dag den 16 december rättschefen Magnus Medin till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Magnus Medin är rättschef i Justitiedepartementet sedan 2012. Innan dess arbetade han i sammanlagt 14 år i Justitiedepartementet – som rättssakkunnig, kansliråd, ämnesråd samt som departementsråd och chef för enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt.

Magnus Medin tillträder tjänsten som justitieråd den 14 februari 2022.