Advokatdagarna 2021: Tioårsjubileum firades med digital konferens

Över 420 anmälda advokater och biträdande jurister deltog i 2021 års digitala Advokatdagar. Bland talarna fanns Säpochefen Charlotte von Essen, justitiekansler Mari Heidenborg och Högsta domstolens ordförande Anders Eka. Inför valåret 2022 fick också de politiska partierna en chans att redovisa sina rättspolitiska ståndpunkter i en livlig debatt.

Läs mer

Mia Edwall Insulander: Viktigt att debattera nya hemliga tvångsmedel

Regeringen har nyligen beslutat om en utredning som ska överväga att utöka möjligheterna att använda hemliga tvångsmedel utan att det finns någon konkret brottsmisstanke. Förslaget måste ses som ett slags rättssäkerhetsskifte vid svensk tvångsmedelsanvändning. Utredningen ska också utreda rättssäkerhetsperspektivet. Det är både bra och nödvändigt, men att inte fler röster hörs i debatten är bekymmersamt. Det är inte rimligt att medborgares mänskliga fri- och rättigheter begränsas utan tillräcklig debatt och kunskap om konsekvenserna, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Läs mer

JK Mari Heidenborg: ”Nödvändigt med oberoende advokater i en rättsstat”

Justitiekansler Mari Heidenborg försvarade advokaternas oberoende i sitt anförande vid Advokatdagarna. Hon efterlyste även tydligare avgöranden och mer handfasta råd från Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Läs mer

Ännu en advokatsajt kritiseras

Advokat Jannica Levin, innehavare av Advoca Advokatbyrå, erbjöds att marknadsföra sig via en webbplats med nästan samma namn som hennes egen byrå. Nu har hon anlitat en egen advokat, och hon kräver att sajten slutar använda ett namn som kan blandas ihop med hennes byrås.

Läs mer

Användarna i centrum för Advokatsamfundets nya webbplats

Advokatsamfundets webbplats har fått ny form, nya smarta funktioner och en helt ny struktur. Tanken är att olika användare lättare ska hitta vad de söker. En förbättrad matrikelsökning ska dessutom underlätta för klienterna att hitta rätt advokater.

Läs mer

Årets advokat 2021 Charlotta Falkman: ”Visste att jag gjort insatser men inte att de anses så framstående”

För advokat Charlotta Falkman handlar yrket inte bara om juridik, utan också om förståelse för klientens verksamhet. ”Ett tag var jag expert på diamantborrning.” Hon drivs av sin tävlingsinstinkt, sin vilja att hjälpa samt av ett ständigt engagemang för advokatetiken. Nu har hon prisats av samfundet som Årets advokat 2021.

Läs mer

Bildning i en digital tid – gästkrönika av Handelshögskolans rektor professor Lars Strannegård

När världen i ökande grad digitaliseras så måste vi bättre tillvarata potentialen i att vara människa. Och utbilda människor för just det i denna maskinmättade, digitala tid. Målet med utbildning är emancipation, utvecklandet av fria människor som når höjden av sin potential. Det anser Lars Strannegård, professor och rektor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Läs mer

Hämnas staten? Essä av advokat Olof Öhlén

Viljan att hämnas är en mänsklig företeelse sedan urminnes tider. Advokat Olof Öhlén har nyligen kommit ut med boken Tungan: huvudets baneman, där han tar upp fenomenet ur flera perspektiv. Här skriver Öhlén exklusivt för Advokatens läsare om hämnd.

Läs mer

Etik: Boutredningsman och bodelningsförrättare – svåra uppdrag kräver bred kompetens

Uppdragen som boutredningsman och bodelningsförrättare är svåra på många sätt. Börje Samuelsson, ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd, reder ut vad en advokat ska tänka på i dessa uppdrag.

Läs mer

Ordförande Eva-Maj Mühlenbock: Advokatdagarna – en institution för landets advokater

Startskottet för Advokatdagarna ägde rum för elva år sedan. Jag vågar påstå att de har blivit en institution för landets advokater, skriver Advokatsamfundets ordförande Eva-Maj Mühlenbock.

Läs mer