Rådet för advokatorganisationer i Europa, CCBE, har nu publicerat ett nytt nyhetsbrev för november-december 2021. Årets sista nyhetsbrev fokuserar särskilt på situationen för alla de advokater runt om i världen som utsätts för hot och våld. 

Till nyhetsbrevet (engelsk version)

Till nyhetsbrevet (fransk version)