Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) och European Lawyers Foundation bjuder in till webbseminariet ”Ukraine and the International Criminal Court – the role of lawyers” den 20 maj kl. 9–11.

Seminariet ger en introduktion till Internationella brottmålsdomstolen (ICC) och Romstadgan. Seminariet betraktar också advokaters roll när de företräder brottsoffer inför ICC. Dessutom fokuserar seminariet på tillämpningen av principen om universell jurisdiktion, enligt vilken stater kan väcka åtal mot brottslingar som befinner sig på deras territorium oavsett var brotten begicks eller vilken nationalitet förövare och vittnen har.

Arrangemanget är kostnadsfritt, men anmälan senast den 19 maj är obligatorisk. Anmälan sker via webblänk eller via länk i seminarieprogrammet.

Program för webbseminariet

Webbseminariet hålls på engelska.