Valberedningen ska i enlighet med sina instruktioner ge Advokatsamfundets ledamöter möjlighet att lämna förslag till valberedningen för valberedningens övervägande inför valet av styrelseledamöter och ledamöter av disciplinnämnden. Inför valet av huvudstyrelse 2023 ska valberedningen föreslå nya styrelseledamöter. Valberedningen tar tacksamt emot förslag på kandidater från samtliga avdelningar.

Förslag skickas till Valberedningen@advokatsamfundet.se senast den 18 januari 2023. Förslaget ska förutom namn även innehålla en kort beskrivning av kandidatens verksamhetsinriktning samt vilken avdelning kandidaten tillhör.