Advokatdagarna: Äntligen tillbaka!

Efter ett år med inställda Advokatdagar och ett år med en digital konferens återuppstod Advokatdagarna som fysisk konferens på Grand Hôtel i Stockholm. Oron i vår omvärld satte sin prägel på många av föreläsningarna, men också återseendets glädje.

Läs mer

Mia Edwall Insulander: Viktigt att främja och stärka barnens rättigheter

Man brukar säga att julen är barnens högtid. Att främja och stärka barnens rättigheter är en av de viktigaste frågorna vi har i vårt samhälle. Ändå är barnperspektivet inte så framträdande som det borde vara. Det märks i olika sammanhang, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Läs mer

JK kritiserar Alingsås tingsrätt

Krav på huvudkontor i domsagan är inte sakligt motiverade och missgynnar advokater och jurister som bara har mottagningskontor på en ort. Det fastslår JK, sedan advokater anmält Alingsås tingsrätts nya riktlinjer för förordnanden.

Läs mer 

Panelsamtal belyste situationen i Iran

I Iran kämpar befolkningen nu mot förtrycket, med skolflickor och unga kvinnor i främsta ledet. Vid ett panelsamtal på Roschier diskuterades protesterna och vad omvärlden kan göra för att stödja Irans folk.

Läs mer

Utlandsavdelningen 25 år: Aktiv jubilar samlar advokater i världen

Den är Advokatsamfundets minsta avdelning – och den största. Utlandsavdelningen har knappt hundra medlemmar men omfattar hela världen. I år fyller den 25 år.

Läs mer

Gästkrönika av Integritetsskyddsmyndighetens generaldirektör Lena Lindgren Schelin: Riskerar vi att för alltid ge upp den personliga integriteten?

Integritetsskyddsmyndighetens, IMY:s, vision är ett tryggt informationssamhälle och att vi tillsammans värnar den personliga integriteten. Vi måste alla ta ansvar för att få till stånd en hållbar digital utveckling. Från den enskilde medborgaren till lagstiftaren och politiken. Annars riskerar vi att för alltid ge upp den personliga integriteten. Det anser IMY:s generaldirektör Lena Lindgren Schelin.

Läs mer

Debatt: Rätten till fri tolk – en fråga om rättssäkerhet

I Tidöavtalet tas rätten till tolk upp. Enligt Jens Kofoed Hansens uppfattning gör tolkarna ett mycket viktigt arbete för rättssäkerhet, demokrati och jämlikhet. Och han hoppas att initiativet tas bort från förhandlingsbordet.

Läs mer

Praktisk juridik: Så kan internationella skiljeförfaranden stärka de mänskliga rättigheterna

Banker kränker de mänskliga rättigheterna – är internationella skiljeförfaranden vägen framåt för att säkerställa rättvisa för de drabbade? Det frågar sig advokat Claes Cronstedt i sin essä.

Läs mer

Etik: Etiskt moment 22 om taxa införs

Förslaget om en taxa i förordnandemål har en rad problem. Bland annat riskerar det att sätta advokater i ett etiskt dilemma, när en advokat ska tillvarata sin klients intressen, men samtidigt förväntas begränsa sitt arbete. Det menar advokat Ulrika Borg, ledamot av disciplinnämnden.

Läs mer

Ordförande Eva-Maj Mühlenbock: Betydelsen av internationella samarbeten

IBA:s årliga konferens har nyligen gått av stapeln, detta år i Miami, Florida. Årets konferens var av naturliga skäl speciell. Sällan har den stora betydelsen av internationella samarbeten varit så tydlig. Jag ser gärna att vi advokater på olika sätt manifesterar till stöd för såväl Ukraina som för iranska advokater, skriver Advokatsamfundets ordförande Eva-Maj Mühlenbock.

Läs mer