Svea hovrätt har beslutat att säkerhetskontroll ska genomföras vid hovrättens lokaler i Wrangelska palatset, Birger jarls torg 16, den 15 januari – 14 juli 2023. Säkerhetskontrollen pågår vardagar under de tider som allmänheten har tillträde till hovrättens lokaler.

Säkerhetskontrollen omfattar inte advokater som infinner sig i lokalerna i tjänsten. Därutöver är den som utan att vara advokat utövar ett offentligt uppdrag som rättshjälpsbiträde, målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn undantagen från säkerhetskontroll mot uppvisande av fotolegitimation och kallelse eller förordnande.

Svea hovrätts beslut om säkerhetskontroll