2023 års föreskrifter om ersättning är nu beslutade och utlagda på Domstolsverkets webbplats. Beslutet innebär att timkostnadsnormen höjs med 34 kronor, till 1 476 kronor i timmen för den som är godkänd för F-skatt. För biträden som betalar A-skatt är timkostnadsnormen 1 123 kronor.

Till förordningen.

Till Domstolsverkets sammanställning av taxor och ersättningar.