Strävan att upprätthålla lagen och bekämpa ekonomisk brottslighet får inte innebära att principen om advokatens tystnadsplikt undermineras. Det fastslår den internationella advokatorganisationen International Bar Association, IBA, i ett uttalande.

IBA har reagerat på uttalanden från flera olika internationella organ om behovet av att kontrollera och reglera advokaters verksamhet, däribland FN:s High Level Panel on International Financial Accountability, Transparency and Integrity for Achieving the 2030 Agenda och OECD:s globala antikorruptions- och integritetsforum. OECD:s forum har bland annat hävdat att ”advokater och advokatbyråer ofta missbrukar sina privilegier […] för att bistå kriminella med penningtvätt och andra brottsliga förfaranden”.

IBA:s ordförande Sternford Moyo har uttryckt oro över det ökade intresset för att reglera och kontrollera de oberoende advokaterna. I en kommentar säger han bland annat att en oberoende advokatkår ”utgör en värdefull grundsten i rättsstaten”.

I sitt uttalande går IBA igenom vad advokatens tystnadsplikt innebär, varför den är viktig och hur den kan upprätthållas.

Läs IBA:s uttalande