Advokater inom Göta hovrätts upptagningsområde samt åklagare inbjuds till ett möte med företrädare för Göta hovrätt. På dagordningen står bland annat säkerhet och bemötandefrågor.

Mötet hålls i Domstolsverkets lokaler i Jönköping den 7 februari 2022 kl. 13.00–16.00.
Det finns möjlighet att delta i mötet via videokonferens.

Anmälan görs till annika.jonasson@dom.se senast den 21 januari 2022.

Läs inbjudan