Påståenden om våld förekommer i mer än hälften av alla tvister om vårdnad, boende och umgänge. Trots det missar domstolarna ofta att väga in risken för våld i sina domar. Det visar en studie genomförd av Jämställdhetsmyndigheten.

Myndigheten har på regeringens uppdrag granskat 814 domar i mål om vårdnad, boende och umgänge. Studien visar att uppgifter om våld mellan föräldrarna eller mot barnen förekom i hela 64 procent av målen. Trots detta missar domstolarna ofta att väga in våldspåståendena i sina bedömningar, enligt rapporten.

SVT:s Rapport rapporterade i fredags, den 21 januari, om studien, och intervjuade då Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander. ”Det är väldigt olyckligt ur ett barnperspektiv, för alltid när det påstås våld, så är det barn som far illa på något sätt” säger Mia Edwall Insulander i inslaget.

Läs Jämställdhetsmyndighetens rapport.

Se inslaget i SVT:s Rapport (inslaget kommer först i sändningen).