Lunchekot i Sveriges radio rapporterade idag, den 24 januari, om att ovanligt många rättegångar har ställts in sedan årsskiftet. Orsaken är hög sjukfrånvaro.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander intervjuades. Hon beskrev uppgifterna som oroväckande, inte minst för att brottsoffer blir lidande när förhandlingar skjuts upp. Hon påpekade också att uppskjutna förhandlingar kan påverka rättssäkerheten negativt, exempelvis om ett mål inte kan prövas på ett fullgott sätt efter att det skjutits upp.

Lyssna på inslaget i Lunchekot (inslaget kommer omkring 15 minuter in i sändningen).