Timkostnadsnormen för 2022 är 1 442 kronor för den som är godkänd för F-skatt. Beloppet innebär en höjning med 17 kronor, eller knappt 1,2 procent, jämfört med 2021. För den som inte har F-skatt är timkostnadsnormen 1 097 kr.

Timkostnadsnormen styr ersättningen för advokater och jurister med uppdrag som till exempel offentliga försvarare, målsägandebiträden och offentliga biträden.

Fullständig information om rättshjälp och taxor finns på Domstolsverkets webbplats, domstol.se Här finns reglering och information som används vid begäran om ersättning och berör samtliga rättsliga biträden.

Läs mer på Domstolsverkets webbplats.