På Svenska Dagbladets debattsida har Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, ordförande Eva-Maj Mühlenbock och vice ordförande Petter Hetta skrivit en replik till den debattartikel av företrädare för Liberalerna med rubriken ”Kriminella advokater hotar rättsstaten”, som publicerades på SvD Debatt den 14 juli.

I repliken skriver Advokatsamfundets representanter att Advokatsamfundet inte har något emot att delta i samtalet kring oetiska advokater för att effektivt och träffsäkert komma åt oseriösa aktörer – men de framhåller att samtalet inte tjänar på svepande formuleringar om att problematiken är mer omfattande än de fall som hittills har kommit fram i ljuset.

Replik från Advokatsamfundet på SvD Debatt