En skarpladdad pistol hittas gömd i en golvbrunn i badrummet hos ett företagarpar i samband med en husrannsakan om misstänkta ekobrott. Det är den fiktiva upptakten till Advokatsamfundets rättegångsspel vid Almedalsveckan som hölls i dag, den 4 juli, i Bildstenshallen på Gotlands fornsal, Gotlands museum. Bakom det gömda vapnet finns en sorglig historia med ekonomiska problem under coronapandemin, ett lån från fel person och hot riktade mot barnen.

Frågan att behandla: Ska Sten och Eva Andersson dömas för vapenbrott, och i så fall vilken grad av vapenbrott?

”Rättegången” leddes av rådmannen Mikael Swahn. Åklagaren Helene Gestrin spelade rollen som just åklagare, medan advokaterna Johan Eriksson och Ulrika Borg agerade försvarare. Även de tilltalades roller spelades av advokater, med Klas Bjuremark som Sten och Lotta Wirén som Eva Andersson.


Advokat Ulrika Borg som försvarare, advokat Klas Bjuremark som den tilltalade Sten Andersson, advokat Johan Eriksson som försvarare och advokat Lotta Wirén som den tilltalade Eva Andersson.

Som nämndemän medverkade företrädare för sju av de åtta riksdagspartierna (Moderaterna hade inte möjlighet att medverka). Efter en genomförd huvudförhandling fick nämndemännen möjlighet att, en i taget, meddela dom i målet. Det visade sig vara möjligt att komma fram till mycket olika domslut. För Stens del blev domslutet allt ifrån ett års fängelse för vapenbrott av normalgraden från Liberalernas företrädare Paulina Brandberg till tre års fängelse för grovt vapenbrott från KD:s Fredrik Wallén. Juristdomaren Mikael Swahn lade sig däremellan, och dömde enväldigt till två års fängelse för grovt vapenbrott.


Kammaråklagare Helene Gestrin agerade åklagare. Som nämnd syntes Fredrik Lundh Sammeli, ordförande i Justitieutskottet (S), Tobias Andersson, rättspolitisk talesperson (SD), Johan Hedin, rättspolitisk talesperson (C), och därintill rådmannen Mikael Swahn, samt som ytterligare nämndemän Linda Westerlund Snecker, rättspolitisk talesperson (V), Fredrik Wallén, regionpolitiker (KD), Annika Hirvonen, riksdagsledamot (MP), samt Paulina Brandberg, rättspolitisk expert (L).

Även för Eva blev bedömningarna skiftande. Medan centerpartisten Johan Hedin och vänsterpartisten Linda Westerlund Snecker helt friade ville Fredrik Wallén (KD) och Tobias Andersson (SD) döma Eva för vapenbrott till två års fängelse. Mikael Swahn stannade i Evas fall för ett års fängelse för vapenbrott av normalgraden.

Efter rättegångsspelet vidtog ett panelsamtal med politikerna, modererat av journalisten Inger Arenander. Samtliga politiska företrädare kommenterade att rättegångsspelet hade lyckats fånga frågornas komplexitet och att frågan om brott och straff i praktiken sällan är entydig och enkel.

Huvuddelen av samtalet kom att handla om just vapenbrott, där straffen har skärpts kraftigt under de senaste åren. Flera politiker efterlyste här en översyn av hela vapenlagstiftningen. Bara Sverigedemokraternas Tobias Andersson ansåg dock att straffen på området överlag bör skärpas ytterligare.

Moderatorn Inger Arenander lyfte också fram frågan om Sveriges långa häktningstider, och den internationella kritik som upprepade gånger framförts mot dessa. Advokat Johan Eriksson hävdade att lagen om en tidsgräns för häktning är helt verkningslös. Politikerna pekade dock hellre på vad som orsakar de långa häktningstiderna, däribland de långa handläggningstiderna vid Nationellt forensiskt centrum, NFC.  Socialdemokraten Fredrik Lundh Sammeli betonade ändå att arbetet för att hålla tidsgränserna måste fortsätta, på olika plan.

Slutligen frågade Inger Arenander också om domstolarna borde använda mer av straffskalan. Här valde fler att avstå från att svara, med motiveringen att de som lagstiftare bör hålla sig på armlängds avstånd från själva dömandet. Fredrik Wallén (KD) efterlyste dock ett avskaffande av presumtionen om att välja andra påföljder än fängelse, och Paulina Brandberg (L) önskade sig en lägre ribba för vad som bedöms som synnerligen grovt vapenbrott.

Vid rättegångsspelet medverkade också Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, som introducerade evenemanget och de medverkande och tackade dem efteråt.

Läs mer i kommande nummer av tidskriften Advokaten!