Den 20 juni genomförs Asylrättscentrums migrationsdag – en dag för möten, diskussioner och kunskapsutbyte kring aktuella migrationsfrågor. Migrationsdagen 2022 arrangeras i samarbete med UNHCR och ABF Stockholm.

Samma kväll firar Asylrättscentrum 30 år av arbete för rättssäkerhet, asylsökande och flyktingars rättigheter och kunskapsutveckling kring migration. 

Migrationsdagen är en mötesplats för civilsamhälle, myndigheter, forskare, jurister, politiker, medier och andra som är intresserade av och engagerade i migrationsfrågor. Syftet är att skapa en plats för nya möten och stärkt kunskap samt diskussion och utbyten kring migrationsfrågor och att därigenom bidra till en välinformerad och saklig samhällsdiskussion som sätter migrationsfrågor på dagordningen.

Migrationsdagen äger rum på världsflyktingdagen den 20 juni i ABF Stockholms lokaler på Sveavägen 41 i centrala Stockholm (Brantingrummet, våning 1).

På kvällen tar Asylrättscentrums 30-årsfirande vid på restaurang Cirkeln precis intill ABF Stockholm på Sveavägen 41. Det kommer att finnas bubbel, alkoholfria alternativ och enklare mingelmat.

Program

14.00–14.20 Välkomstmingel

14.20–15.10 Rapport och seminarium: Asylsystemet i Sverige – en lägesbild med avstamp i AIDA-rapporten för Sverige. Asylrättscentrums chefsjurist Martin Nyman presenterar, följt av panelsamtal och frågestund.

15.30–16.20 Rapport och seminarium: UNHCR presenterar sin senaste rapport Global Trends. Presentationen följs av en diskussion och frågestund. Medverkande bland annat UNHCR:s kontor för Norden och Baltikum.

16.40–17.30 Rapportsläpp och seminarium: Ukraina, massflyktsdirektivet och Sveriges hantering av dem som flyr kriget. Asylrättscentrums jurist Karl Nilsson presenterar, följt av panelsamtal och frågestund.

Ca 18.00–sent Asylrättscentrums jubileumsmottagning

Anmälan

Du kan delta i hela eller delar av programmet. Migrationsdagen och jubileumsfesten har ett begränsat antal platser. Sista anmälningsdag är den 25 maj. Anmälningsformulär finns på Asylrättcentrums webbplats.