Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) har tagit fram en presentationsvideo om CCBE och om varför advokater fyller en central roll i den europeiska rättsstaten.

Videofilmen kan ses via CCBE:s kanal på Youtube och på andra sociala medier.

Presentationsvideon på Youtube:

Twitter

Linkedin

Facebook