EU-kommissionen inbjuder till en offentlig konsultation om den gränsöverskridande konsumenträtten. Konsultationen ingår i arbetet med två planerade rapporter om konsumentskydd och tvister på det konsumenträttsliga området.


Medverka och lämna synpunkter via EU-kommissionens webbplats.