Europeiska kommissionen har publicerat ”EU:s resultattavla för rättsväsendet” för 2022. Det är tionde gången den årliga undersökningen redovisas.

Resultattavlan gör en jämförande översikt över effektivitet, kvalitet och oberoende hos rättssystemen i EU:s medlemsstater. Resultattavlan för 2022 innehåller för första gången dessutom uppgifter om covidpandemins inverkan på rättssystemens effektivitet. Därtill har 2022 års resultattavla förstärkt affärsdimensionen på utvärderingen av rättssystemens effektivitet, kvalitet och oberoende.

EU:s resultattavla för rättsväsendet 2022 visar bland annat följande.

  • Det finns utrymme för förbättringar i digitaliseringen av rättsväsendet i vissa medlemsstater.
  • Tillgängligheten till rättvisa för personer med funktionshinder varierar mellan medlemsstaterna.
  • Allmänhetens förtroende för rättsväsendets oberoende har minskat sedan förra årets undersökning i 14 av EU:s 27 medlemsstater och är särskilt lågt i några medlemsstater,
  • De flesta medlemsstater har garantier för att förstärka tilliten hos investerare, till exempel kompensation för förluster orsakade av förvaltningsbeslut.

Resultattavlan betonar den grundläggande roll som oberoende advokater och deras advokatsamfund spelar för att säkerställa grundläggande rättigheter och förstärka rättsstaten och framhåller att europeiska normer kräver att advokatsamfunden är oberoende.

Věra Jourová, EU-kommissionens vice ordförande som ansvarar för rättsliga frågor, kommenterar undersökningen:

– EU:s resultattavla för rättsväsendet ger ovärderliga insikter i våra rättssystem och hjälper oss att fokusera på det som har störst betydelse: att säkerställa att rättsstatsprincipen skyddas i hela Europeiska unionen. Det faktum att allmänhetens uppfattning av rättsväsendets oberoende har minskat sedan förra året i omkring hälften av medlemsstaterna är oroande och visar att vi alla behöver handla för att återställa allmänhetens förtroende för rättssystemet, säger hon.

Resultattavla för rättskipningen i EU 2022 (resultattavlan på engelska)

Europeiska kommissionens pressmeddelande om EU:s resultattavla för rättsväsendet 2022