Under sommarperioden kommer hovrättens utsättning av mål till huvudförhandling på sedvanligt vis att vara begränsad till s.k. förtursmål.

Hovrätten kommer även under sommaren 2022 tyvärr ha ytterst begränsade möjligheter att ta hänsyn till åklagares och advokaters önskemål vad gäller tidpunkt för utsättning av dessa förtursmål. Hovrätten kommer därför som huvudregel endast kunna erbjuda ett alternativ till huvudförhandling i ett givet mål.

Om en åklagare eller advokat inte har möjlighet att närvara vid huvudförhandling vid en av hovrätten föreslagen tid får istället möjligheten att sätta någon annan i sitt ställe utnyttjas.

Hovrätten vill också påminna om möjligheten att låta hovrätten avgöra mål utan huvudförhandling.