Förvaltningsprocessen: Usla odds för den enskilde – ändring på gång?

Att tvista med en myndighet kan vara krävande. Oddsen för att vinna är dåliga, och om du anlitar ett ombud för att förbättra dem får du som regel stå för notan själv – även om du vinner. Men kritiken mot den svenska förvaltningsprocessen, i synnerhet mot hanteringen av rättegångskostnader, är nu hård. Kritikerna ifrågasätter om Sverige verkligen lever upp till Europakonventionens och regeringsformens krav. Ett rättsfall i Högsta förvaltningsdomstolen, med många skiljaktiga justitieråd, illustrerar tydligt problemen.

Läs mer

Mia Edwall Insulander: Unga jurister – blivande advokater?

Många yngre jurister vill arbeta med något som har ”en större mening” än att bara tjäna pengar. Vi behöver bli bättre på att förklara vilken viktig uppgift just advokater har i jämförelse med andra juridiska konsulter och vilket mervärde det ger att värna människors rättigheter. En nödvändig förutsättning för att vi ska kunna fortsätta göra det är att vi inte tummar på oberoendet, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Läs mer

Samfundet i Almedalen:  Politiker får döma i rättegångsspel

För första gången tar Advokatsamfundet i sommar plats på scenen under Almedalsveckan i Visby. Ett rättegångsspel med efterföljande paneldebatt ska visa var de kriminalpolitiska skiljelinjerna finns mellan riksdagspartierna.

Läs mer

Seminarium om kriget i Ukraina: ”Vi har en ny järnridå i Europa”

Den 31 mars höll Advokatsamfundet ett seminarium där Rysslands invasion av Ukraina diskuterades ur olika perspektiv.

Läs mer

Höjd straffavgift central fråga för Advokatsamfundets fullmäktige

Samtliga Advokatsamfundets avdelningar säger ja till förslaget om höjd straffavgift. Det blir nu fullmäktigemötet som får ta ställning till förslaget, som innebär en höjning av den högsta straffavgiften till 250 000 kronor.

Läs mer

De hjälper flyktingarna från Ukraina

På kort tid har Advokatsamfundet och advokater startat Advokathjälpen Ukraina på flera platser i Sverige. I satsningen erbjuds juridiskt stöd till flyktingarna på pro bono-basis.

Läs mer

Gästkrönika: Arbetet mot straffrihet och för upprättelse åt människor

Madelaine Seidlitz, senior juridisk rådgivare vid Amnesty Sverige, konstaterar att Rysslands anfallskrig mot Ukraina i sig är ett brott. Omfattande utredningar pågår om misstänkta krigsbrott i Ukraina. Det ökar chanserna för att arbetet mot straffrihet ger resultat och att ansvariga kommer att ställas till svars.

Läs mer

Essä: Om civil olydnad och aktivism

När lagen i allt väsentligt stämmer med verklig rättvisa är det envars plikt att lyda. Alternativet skulle innebära anarki. Men när är det rätt att avvika från lagen och i så fall i vilken utsträckning? Det frågar sig advokat Michael Pålsson i sin essä.

Läs mer

Etik: Vidareutbildning ska säkra etik och kompetens

Yrkesskicklighet och etisk medvetenhet är grundstenar i advokatrollen. Den obligatoriska vidareutbildningen är ett viktigt medel för att garantera advokaternas höga professionella nivå.

Läs mer

Ordförande Eva-Maj Mühlenbock: Ta plats i den rättspolitiska debatten

Efter de säkerhetspolitiska frågorna är brott och straff den fråga som väljarna anser vara högst prioriterad. Vi ser mer och mer populistiska utspel från samtliga partier och vi advokater har en viktig roll att fylla. Jag hoppas att vi gemensamt kan ta plats i den rättspolitiska debatten, vi advokater behövs där, skriver Advokatsamfundets ordförande Eva-Maj Mühlenbock.

Läs mer