Justitieombudsmannen Per Lennerbrant riktar i ett beslut kritik mot Migrationsverket för att en advokat som varit offentligt biträde fått vänta i över en månad på att få sin ersättning för uppdraget fastställd. ”En sådan fördröjning är, oavsett om den berodde på ett förbiseende hos verket, inte acceptabel och strider mot 28 § rättshjälpslagen”, skriver JO i beslutet.

I sin JO-anmälan kritiserade advokaten Migrationsverkets nya system för hantering av ersättningar, där ersättningsfrågan skiljs från grundärendet och prövas av en handläggare på en annan enhet inom verket. JO säger sig i beslutet inte ha några invändningar mot att Migrationsverket effektiviserar sin verksamhet. Samtidigt framgår det av verkets egen utvärdering att handläggningstiderna för ersättningar ökat med det nya systemet.

Eftersom det gått en relativt kort tid sedan Migrationsverket ändrade sina rutiner finner JO Lennerbrant för närvarande inga skäl att kritisera verket. Han skriver dock att de ”ökade handläggningstiderna är bekymrande och förstås inte godtagbara” och påpekar vidare att det är ”angeläget att den nya organisationen och bemanningen ses över, om det inte redan är gjort. Jag förutsätter att verket vidtar de åtgärder som är nödvändiga med beaktande av den uppföljning som gjorts och mina uttalanden ovan”.

Läs JO:s beslut.