Mia Edwall Insulander.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander. Foto: Karin Flygare.

Den 8 november var det dags för det tredje utbildningstillfället för mentorskapsprogrammet MOA, Mötesplats – om och för – advokater. Programmet riktar sig till nyblivna advokater och ger redskap att utveckla sitt ledarskap och bli handledare för yngre jurister. Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander hälsade välkommen.

Malin Nyman.

Malin Nyman, hovrättsassessor och ledarskapsutvecklare, föreläste. Foto: Karin Flygare.

Malin Nyman, hovrättsassessor och ledarskapsutvecklare, föreläste om effektiv kommunikation.

– Kommunikation är centralt då det handlar om hur vi gör oss förstådda och hur vi förstår andra. I grunden kan vi alla kommunicera bra, när vi är närvarande och tar oss tid för det. Det största hindret för bra kommunikation är just det; att vi har för mycket att göra och därför inte tar oss tid till det, sa hon, och fortsatte:

– Det i sin tur leder till missuppfattningar, omvägar och stor ineffektivitet i samarbetet. I ett stressat tillstånd uppfattar vi det som att andra inte fattar våra kortfattade utskick som är supertydliga i våra egna öron. Ett bra förhållningssätt tycker jag är att tänka att kommunikationen går på avsändarens risk. Når jag inte fram är det mitt ansvar, inte den andra personen som inte har förstått.

Totalt var cirka 60 adepter anmälda till utbildningstillfället, varav cirka 25 deltog digitalt.