Expeditionstiderna hos alla Sveriges domstolar kan komma att begränsas fredagen den 30 september 2022.

Skälet är att det nya systemet ”Digitalt brottmålsavgörande” sätts i drift, vilket medför att domstolarnas mål- och ärendehanteringssystem Vera är stängt till och med söndagen den 2 oktober.

Information om öppet- och expeditionstider för de olika domstolarna finns på respektive domstols webbplats.

Domstolsverket informerar om de förändringar som införandet av digitala brottmålsdomar innebär i en kort PM riktad till advokaterna.