Den 3 oktober 2022 förändras tingsrätternas hantering av avgöranden i brottmål när domstolarna inför det nya systemet ”digitalt brottmålsavgörande” (förkortat DiBa). Det nya systemet bygger på att information ska följa med på ett strukturerat sätt när ett brottmål hanteras av olika myndigheter under handläggningen.

I samband med att systemet införs slutar tingsrätterna att upprätta brottmålsdomen i form av ett original på papper. I stället blir domen digital och signeras elektroniskt. En avskrift av domen i PDF-format expedieras till parter och övriga aktörer i målet liksom tidigare. Om det har begärts expedieras domen med e-post, annars expedieras den i pappersform.

Brottmålsdomen får delvis ett nytt utseende. Det nya systemet omfattar också vissa slutliga beslut, som hanteras på motsvarande sätt.

Domstolarnas ordinarie verksamhet kommer att påverkas under veckorna före och efter det att systemet tas i drift.

Information till advokater från Domstolsverket om systemet Digitalt brottmålsavgörande