En försvarare med kontor i Södertälje och uppdrag i Göteborg bör i många fall ”kunna utnyttja restid och väntetid till arbete”. Det anser Göta hovrätt, som sätter ner ersättningen för tidsspillan till en försvarare sedan Justitiekanslern, JK, överklagat tingsrättens beslut.

Försvararen tillerkändes av tingsrätten ersättning för sitt uppdrag som offentlig försvarare med totalt 661 855 kronor, varav 132 000 kronor avsåg tidsspillan. JK ansåg dock att beloppet skulle sänkas, då försvararen borde ha kunnat arbeta åtminstone delar av resorna. Försvararen motsatte sig ändringen, och anförde att han hade ”svårt att se vilket arbete som han – utifrån bl.a. sekretessynpunkt – skulle kunna utföra på ett tåg”.

Hovrätten gick på JK:s linje och satte ner ersättningen för tidsspillan till 105 600 kronor. I sitt beslut skriver hovrätten bland annat att den tekniska utvecklingen har förbättrat förutsättningarna att arbeta utanför kontoret, vilket gör att en försvarare ”i många fall bör kunna utnyttja restid och väntetid till arbete”. Visserligen kan en försvarares möjlighet att arbeta på allmänna transportmedel begränsas av sekretessen, skriver hovrätten, men samtidigt ”bör det ofta vara möjligt för försvararen att planera på ett sätt att lämpligt arbete kan utföras vid sådana resor”.

Göta hovrätt, avdelning 1, protokoll 2022-08-26 i mål Ö 2772-22.