På grund av att Stockholms tingsrätt tar domstolsväsendets nya system för digitala brottmålsdomar i drift, stängs tingsrättens målhanteringssystem kl. 15.00 fredagen den 30 september 2022.

Det innebär att tingsrätten efter den tidpunkten inte kommer att kunna ta fram information ur målhanteringssystemet eller lämna ut handlingar från systemet. Systemet förväntas öppna igen efter veckoslutet.

Fastän målhanteringssystemet är stängt, kan tingsrätten kan nås per brev, e-post eller telefon. Vid brådskande ärenden går det att skicka e-post till respektive avdelning, alternativt till registrator om ett mål ännu inte är registrerat.

Kontaktuppgifter till Stockholms tingsrätt