Domstolsverket har lämnat sitt underlag för beräkning av timkostnadsnormen för ersättning till rättsliga biträden för 2023.

I sin skrivelse till regeringen med underlaget för beräkningen föreslår Domstolsverket att timkostnadsnormen för 2023 räknas upp med 34 kr – eller 2,32342 procent – i förhållande till timkostnadsnormen för 2022. Timkostnadsnormen skulle då bli 1 476 kr exklusive moms för rättsliga biträden med F-skatt.

Sveriges advokatsamfund har lämnat synpunkter på förslaget till Domstolsverket och beklagat den näst intill obefintliga förändringen som föreslås av timkostnadsnormen för kommande år, mot bakgrund av argument som Advokatsamfundet har framfört tidigare.

Även fackförbundet Akavia har lämnat synpunkter. Akavia anför att ingångsvärdet för timkostnadsnormen redan är för lågt och att uppräkningen tar hänsyn till en händelseutveckling som ligger för långt tillbaka i tiden. Dessutom konstaterar Akavia att uppräkningen med ca 2,3 procent framstår som otillräcklig med tanke på den snabba förändringen av inflationstakten under 2022.

Domstolsverkets skrivelse med underlag för beräkning av timkostnadsnormen för 2023