Vad innebär systemet med nämndemän i domstolar inom brottmål och hur väl fungerar det i dag? Mot bakgrund av det så kallade snippa-målet har frågor som rör nämndemännens sammansättning, kopplingen till politiska partier vid nomineringen och nämndemännens funktion i stort hamnat under lupp.


Foto: Karin Flygare

I Advokatsamfundspodden avsnitt 27 medverkar Mia Edwall Insulander, generalsekreterare för Advokatsamfundet, Magnus Widebeck, lagman och f.d. justitieråd, Anders Hagsgård, hovrättspresident i Hovrätten för Västra Sverige, och Stefan Blomquist, förbundsordförande i Nämndemännens riksförbund.

Lyssna på Advokatsamfundspodden avsnitt 27