Den 1 juni 2023 införs en ny taxa för försvarare och målsägandebiträden i förordnandemål, efter beslut av Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén. Syftet med förändringen är att förenkla handläggningen av ersättningsanspråk och att minska statens kostnader för rättsliga biträden.

Förordnandemål är mål där det förordnats försvarare och målsägandebiträden, men där utredningen sedan läggs ner utan åtal. Den nya taxan beräknas efter förhörstidens längd under förundersökningen.

Förslaget om en taxa i förordnandemål presenterades under förra året. Advokatsamfundet har under hela processen varit starkt kritiskt. I sitt remissvar pekade samfundet bland annat på att förhörstiden är en dålig måttstock när skälig ersättning för försvarare och målsägandebiträden ska bestämmas. Många gånger saknas det nämligen ett samband mellan förhörstiden och det arbete som krävts för att tillvarata klientens intressen enligt de advokatetiska reglerna.

Läs Advokatsamfundets remissvar.

Läs mer om förändringen på Domstolsverkets webbplats