Perfektionism, prestationsångest, känslomässig intelligens och autenticitet hos advokater är ämnet för en föreläsning med Heidi Brown, director of legal writing vid Brooklyn Law School, juristprofessor och författare till böckerna The Introverted Lawyer, Untangling Fear in Lawyering och The Flourishing Lawyer, samt Jens Näsström, arbetspsykolog som har forskat om, utbildat och handlett jurister och advokater i snart tjugo år.

Föreläsningen hålls på engelska.

Tid: Torsdag den 31 augusti 2023 kl. 13.00–15.00
Plats: Engelska kyrkan, Laboratoriegatan 1, Stockholm, eller live via länk

Anmälan senast den 1 augusti via Advokatakademien.

Det finns ett begränsat antal platser för deltagande vid föreläsningen på plats.

Föreläsningen motsvarar 2 kurstimmar för advokater.