Carla Pantzar, Mia Edwall Insulander och Emil Andersson.

Hur har året varit ur ett advokatperspektiv? På vilket sätt är advokatrollen ifrågasatt och vilka skillnader/likheter i det hänseendet finns mellan advokater verksamma inom brottmål respektive affärsjuridik? Varför är det så viktigt att advokater och Advokatsamfundet är oberoende från staten? Och varför vill man arbeta som advokat, egentligen? Om det handlar nyårsavsnittet som också tar dig med på en spaning mot framtiden.

Medverkar gör Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, advokaterna Carla Pantzar och Emil Andersson. 

Till podden.