Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, uppmärksammar den belarusiske advokaten Maksim Znak, som är dömd till 10 års fängelse av belarusisk domstol efter att ha lämnat juridiskt biträde åt presidentkandidater i opposition till regimen i Belarus.

Inför presidentvalet i Belarus 2020 gav Znak först juridiskt biträde åt presidentkandidaten Viktar Babaryka. Sedan Babaryka hade gripits och förhindrats att ställa upp i presidentvalet – Babaryka dömdes senare till 14 års fängelse – biträdde Znak presidentkandidaten Svjatlana Tsichanoŭskaja, som tvingades gå i exil efter valet den 9 augusti 2020.

Maksim Znak var med och grundade den belarusiska oppositionens koordinationsråd, med målet att säkerställa en fredlig lösning på krisen som uppstod efter presidentvalet, och valdes till medlem av koordinationsrådets presidium.

Den 9 september 2020 greps Maksim Znak och sattes i förvar. Den 6 september 2021 dömdes han, efter en rättegång bakom lyckta dörrar, till 10 års fängelse för ”krav på åtgärder med syfte att skada den nationella säkerheten”, ”stämpling till att gripa statsmakten” och ”skapande av en extremistgruppering”.

Amnesty International betecknar Maksim Znak som samvetsfånge. FN:s arbetsgrupp mot godtyckliga frihetsberövanden betecknar den belarusiska statens gripande och frihetsberövande av Znak som godtyckliga. FN:s särskilda rapportörer, oberoende experter och arbetsgrupper har uppmanat Belarus att omedelbart frige alla fångar som har anklagats för att de har utövat sina grundläggande rättigheter till mötesfrihet, föreningsfrihet och yttrandefrihet – däribland Maksim Znak.

Maksim Znak tilldelades CCBE:s pris för mänskliga rättigheter 2021. Samma år tilldelades han också den internationella advokatorganisationen International Bar Associations pris för framstående insatser för mänskliga rättigheter och den nederländska organisationen Lawyers for Lawyers pris till advokater som har gjort betydande insatser för rättsstaten och för mänskliga rättigheter.

Maksim Znak hålls i förvar i straffkoloni nr 3 i byn Vitba i Vitebskregionen i Belarus. Enligt uppgift har han upprepade gånger placerats i straffcell med avsikt att tillfoga särskilt lidande. Sedan februari 2023 har Maksim Znak helt berövats kontakten med omvärlden. De belarusiska myndigheterna tillåter inte hans advokater att träffa honom, och har avskurit honom från besök, telefonsamtal eller annan korrespondens med någon alls, inbegripet hans familj. Maksim Znaks förhållanden i straffkolonin är enligt bedömare att betrakta som tortyr.

CCBE skrev den 23 maj 2023 till EU-företrädare med en begäran om att EU ska göra allt som står i unionens makt för att se till att Maksim Znak friges och att hans hälsa och trygghet säkerställs, eftersom frihetsberövandet grundas på hans lagliga advokatverksamhet.

Litauiska advokatsamfundet har tillsammans med belarusiska advokater i exil skapat en webbplats för att uppmärksamma Maksim Znak. På webbplatsen finns en affisch med kravet ”Stop torturing Maksim Znak” och en QR-kod att ladda ned, som kan spridas i sociala medier och sändas till belarusiska myndigheter.

Kampanjbild: Stop torturing Maksim Znak