The World Justice Project (WJP) påbörjar ett nytt projekt som ska mäta rättvisa, styrning och rättsstatlighet inom 110 regioner inom Europeiska unionen (EU). De data som ska ligga till grund för analysen planeras tas fram på samma sätt som uppgifterna i WJP:s Rule of Law Index samt WJP:s Mexico States Rule of Law Index, med anpassningar för att återspegla strukturen inom EU.

Uppgifterna i studien tas bland annat fram genom en enkät till rättsliga experter i EU-länderna. WJP söker nu därför kontakt med advokater med sakkunskap inom en rad olika rättsområden, som kan dela med sig av sina erfarenheter av hur rättssystemet fungerar.

Mer information och registreringsformulär finns på WJP:s startsida för projektet: https://s.alchemer.com/s3/WJP-EU-Registration.