Advokatsamfundet inrättar en ny tillsynsenhet – hur kommer det sig och hur ska den fungera? Vad innebär det egentligen att arbeta proaktivt för att fånga upp risker för etiska överträdelser bland advokater? Och varför ska Advokatsamfundet ansvara för tillsynen och inte en statlig myndighet?
 
Medverkar gör Mia Edwall Insulander, Advokatsamfundets generalsekreterare, Bo Ahlenius, advokat och tillsynskommitténs ordförande, Peter Danowsky, advokat och ledamot i tillsynskommittén och Jens Kallmin, biträdande chefsjurist, Advokatsamfundet.
 
Poddavsnittet modereras av journalisten Willy Silberstein.

Till podden.