Omslage till Advokaten nr 9/2023, justitieminister Gunnar Strömmer i talarstolen på Advokatdagarna.

Nu finns Advokaten nr 9 2023 att läsa på papper, i appen och på nätet. På grund av tekniska problem har tidningen ännu inte skickats digitalt till alla advokater och biträdande jurister. Felsökning pågår, och tidningen kommer så snart tekniken fungerar igen. 

Till Advokaten nr 9/2023.

Ur innehållet:

Advokatdagarna visade på gemenskap och styrka

Årets advokatdagar, de tolfte i ordningen, lockade många advokater. Under två dagar fick de lyssna på justitieminister Gunnar Strömmer, näringslivsprofilen Marcus Wallenberg, justitierådet och HD-ordföranden Anders Eka och en lång rad namnkunniga talare inom många olika områden.

Läs mer

”När ska advokater egentligen sluta upp att försvara kriminella?”

Generalsekreteraren om en oväntad fråga som ändå tål att reflekteras över i dagar som dessa, eftersom frågeställningen illustrerar att allmänhetens förtroende för advokater och deras arbete på senare tid har sjunkit.  

Läs mer

Tillsynsenhet ska stärka tillsynen över advokaterna

En särskild tillsynsenhet som arbetar skilt från disciplinnämnden, och ett riskbaserat arbetssätt, är tillsynskommitténs senaste förslag för att stärka tillsynen över advokaterna. I november sa styrelsen ja till förslagen, och redan nu pågår arbetet för att bygga upp den nya enheten.

Läs mer

Oberoendet viktigare än någonsin

Med rättegångsbalken fick de svenska advokaterna för 75 år sedan en ny roll och ställning. Den moderna advokatrollen var byggd på oberoende och professionalitet och passade i den nya muntliga processen. I dag ifrågasätts oberoendet på sina håll. Men enligt rättsvetenskapsmännen är det snarast ännu viktigare i dag än 1948. 

Läs mer 

Gästkrönika: Därför bör advokater läsa mer skönlitteratur

Författaren och förläggaren Svante Weyler skriver om varför advokater och jurister bör läsa skönlitteratur för att bli skickligare i att uttrycka sig mer begripligt.

Läs mer 
 

Praktisk juridik: I rättsstaten kan statens klimatansvar prövas i domstol

Jonas Ebbesson, professor i miljörätt, skriver om juridikens betydelse för klimatomställningen och om rättsprocesser för att pröva statens klimatansvar. Han påminner om att juristerna har en viktig roll för att bidra till en effektiv klimatomställning, men också för att värna demokrati,  mänskliga rättigheter och rättsstaten i den snabba omställningen.

Läs mer

Etik: Styrelseuppdrag kräver noggrann eftertanke

Styrelseuppdrag, i ett bolag, en stiftelse eller en förening, ska i de allra flesta fall räknas som advokatverksamhet. Det finns därför skäl att tänka efter noga innan man antar ett erbjudande om en styrelsepost, anser disciplinnämndens vice ordförande Magnus Wallander. 

Läs mer

Advokatsamfundet ordförande Eva-Maj Mühlenbock: Tillsammans gör vi skillnad

Svenska advokater och advokatbyråer står inför stora utmaningar, skriver ordförande Eva-Maj Mühlenbock. Hon uppmanar nu alla advokater att engagera sig och delta i samhällsdebatten för att förklara advokatrollen och värna förtroendet för advokatkåren. 

Läs mer!

Läs mer i Advokaten nr 9/2023.