Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) har publicerat en ny utgåva av sitt nyhetsbrev CCBE-Info. CCBE-Info nr 104 har särskilt fokus på mänskliga rättigheter.

CCBE-Info nr 104 (engelska)

CCBE-Info nr 104 (franska)