Sveriges advokatsamfund har sammanställt de svenska advokaternas svar på en undersökning om våld, hot och trakasserier mot advokater som Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) har genomfört.

Undersökningen visar att 4,5 procent av Sveriges advokater har utsatts för någon form av fysiskt våld. Av dessa har 2,9 procentenheter utsatts för våld vid ett tillfälle, medan 1,6 procentenheter antingen har utsatts vid några tillfällen eller mer regelbundet än så.

Av advokaterna har 16,2 procent har utsatts för hot, antingen riktat mot advokatens person eller mot advokatens anhöriga.

Mer än var femte advokat, 20,7 procent, har utsatts för någon form av trakasserier. Av de advokater som har besvarat enkäten anger 1,1 procent att de utsätts för trakasserier antingen varje månad, några gånger i månaden, varje vecka eller nästan varje dag.

Av Sveriges advokater svarade 33 procent på CCBE-enkäten.

Antal tillfällen då advokaterna har utsatts för våld, hot eller trakasserier

Våld

 • 2,9 procent har utsatts vid ett tillfälle
 • 1,4 procent har utsatts några gånger, men inte varje månad
 • 0,1 procent har utsatts varje månad
 • 0,1 procent har utsatts några gånger varje månad, men inte varje vecka

Ingen har uppgett sig ha utsatts varje vecka eller nästan varje dag.

Hot

 • 8,8 procent har utsatts vid ett tillfälle
 • 7,0 procent har utsatts några gånger, men inte varje månad
 • 0,1 procent har utsatts varje månad
 • 0,2 procent har utsatts några gånger per månad, men inte varje vecka
 • 0,1 procent har utsatts varje vecka

Ingen har uppgett sig ha utsatts nästan varje dag.

Trakasserier

 • 9,0 procent har utsatts vid ett tillfälle
 • 10,6 procent har utsatts några gånger, men inte varje månad
 • 0,4 procent har utsatts varje månad
 • 0,3 procent har utsatts några gånger per månad, men inte varje vecka
 • 0,3 procent har utsatts varje vecka
 • 0,1 procent har utsatts nästan varje dag

Av de advokater som har besvarat enkäten uppger 1,4 procent att de ofta funderar på att lämna yrket på grund av de hot de utsatts för. Ytterligare 1,4 procent uppger att de regelbundet funderar på det, medan 10,6 procent uppger att de ibland funderar på det.

Sammanlagt har 29,7 procent av dem som har besvarat enkäten uppgett att våld, hot och trakasserier mot advokater antigen har ökat eller kraftigt ökat under de senaste fem åren.

Kvinnliga advokater är genomgående något överrepresenterade bland dem som har utsatts för hot, våld och trakasserier.