Det har kommit till Advokatsamfundets kännedom att det just nu finns flera webbsidor som direkt felaktigt och obehörigen försöker marknadsföra sig som advokatbyråer, trots att ingen advokat arbetar där och att de som står bakom webbplatsen och verksamheten därmed obehörigen använder titeln advokat. Vi vill därför varna för detta. Advokat är en i lag skyddad titel. Man får inte kalla sig advokat om man inte är ledamot av Advokatsamfundet. I Advokatsamfundets matrikel finns alla advokater och advokatbyråer registrerade.

Den som söker juridisk rådgivning av advokat bör nu – när det förekommer vilseledande webbplatser – kontrollera så att advokaten och advokatbyrån finns med i Advokatsamfundets matrikel. Advokatsamfundet bevakar så att advokattiteln inte används obehörigen. Får vi kännedom om sådant tillskriver vi den som felaktigt använder titeln och gör också polisanmälningar i de fall det behövs.