Från och med den 30 mars 2023 är systemet för kvällsberedskap vid domstolarna något förändrat. Förändringen av föreskrifter och allmänna råd om kvällsberedskap innebär i huvudsak: 

  • att de nuvarande två beredskapsområdena slås ihop till ett (med Göteborgs tingsrätt som samordningsansvarig tingsrätt), och
  • att åklagare kommer att ringa till beredskapsdomaren i samband med att en framställan riktad till kvällsberedskapsdomstolen ges in (vilket medför att kraven på domaren att bevaka verksamhetsstödet Vera under beredskapspasset minskar).

 DVFS 2023:3–4.